OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia.

Predmetom internetovej stránky www.mshstudio.sk je prezentačná a obchodná činnosť.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.mshstudio.sk (ďalej len prevádzkovateľ) je spoločnosť MSH Studio - Martin Danihel, Partizánska 2901/13, 03861 Vrútky, IČO 44191804, DIČ 1079939839.

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a návštevníkov internetovej stránky.

Všetky materiály uvedené na www.mshstudio.sk sú informačným produktom, akékoľvek šírenie, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora, je zakázané.

Ochrana osobných údajov

Týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email, bydlisko, a to na účely zasielania noviniek, katalógov a iných marketingových aktivít v rámci podpory predaja prevádzkovateľa.

Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona.

Spoločnosť MSH Studio - Martin Danihel sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom, ktorý je uvedený v obchodných podmienkach. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môže návštevník obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu: info@mshstudio.sk

Cookies

Stránky na www.mshstudio.sk používajú cookies, ktoré slúžia k tomu , aby prevádzkovateľ mohol sledovať preferencie návštevníkov, a aby podľa toho mohol optimálne prispôsobovať nový obsah na stránke.
Používanie cookies si návštevník môže deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači.